25 C
Olsztyn
wtorek, 6 czerwca, 2023

Dziecko w centrum uwagi: ruszyła akcja „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”

24 marca 2023 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stał się areną niezwykle istotnej, zainicjowanej przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek debaty – „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”. W centrum zainteresowania były współczesne zagrożenia, przemoc i uzależnienia, które nękają nasze najmłodsze pokolenia. Efektem wszczętych działań jest zawiązanie Komitetu Obywatelskiego, który zajmuje się zbieraniem podpisów pond nowelizacją ustawy Prawo oświatowe. Mówili o tym na piątkowej konferencji przedstawiciele PiS z okręgu 86.

Po pierwszej debacie w Sejmie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele ministerstw oraz premier Mateusz Morawiecki. Jako rezultat tych spotkań, powołano Komitet Obywatelski. Za tą koncepcją stoi Karolina Paleń, dyrektor dwóch domów dla dzieci i młodzieży w Stalowej Woli, a jednocześnie rodzic, który uczestniczył w debacie sejmowej.

Projekt „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” stanowi jeden z pierwszych obywatelskich inicjatyw mających na celu ochronę i opiekę nad najmłodszymi. Marszałek Sejmu zadeklarowała realne wsparcie dla wszystkich pomysłów, które skutecznie przyczynią się do rozwiązania problemów zidentyfikowanych podczas debaty.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Olsztynie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości omówili cele projektu.

Zakłada on przede wszystkim zwiększenie kontroli rodziców i placówek oświatowych nad działalnością organizacji społecznych na terenie szkół. Dyrektorzy szkół, przed wydaniem zgody na działalność takiej organizacji, będą musieli uzyskać szczegółowe informacje o jej planowanej aktywności. Ta aktywność będzie następnie weryfikowana przez dyrektora, radę szkoły i radę rodziców.

Projekt przewiduje również możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez organizacje jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia. Co więcej, działalność stowarzyszeń i innych organizacji promujących zagadnienia związane z seksualizacją dzieci, będzie bezwzględnie zabroniona w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych bez pisemnej zgody rodziców.

Te fundamentalne zmiany mają na celu zwiększenie roli rodziców w procesie edukacyjnym dzieci, a jednocześnie wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń przed potencjalnie szkodliwymi treściami. Projekt „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” wytycza nowy kierunek w polityce ochrony dzieci w Polsce — kierunek, który uznaje prawo rodziców do pełnej kontroli nad treściami, z którymi styka się ich dziecko podczas edukacji. Podkreśla ponadto znaczenie odpowiedzialności instytucji oświatowych w monitorowaniu i kontrolowaniu zewnętrznych organizacji działających na ich terenie. Dzięki temu polska oświata stanie się jeszcze bezpieczniejszym miejscem dla najmłodszych.

Choć akcja zbierania podpisów idzie bardzo dobrze, uczestnicy konferencji zachęcali do mobilizacji. Prosili o zaangażowanie całych rodzin, bo każdy powinien dbać o dobro dzieci, które stanowią przyszłość społeczeństwa. Są jednocześnie pozytywnie zaskoczeni odzewem osób, które nie są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości.

Iwona Arent wskazywała na przypadki akcji seksualizacji dzieci i młodzieży oraz zagrożenia płynące z niewłaściwego sposobu prowadzenia zajęć:

Nikt nie broni organizacjom pozarządowym, aby robiły pogadanki, zajęcia dotyczące różnych dziedzin życia. Natomiast to muszą być pogadanki, które rzeczywiście będą służyły dzieciom, a nie demoralizowały je. Wara od naszych dzieci, wara od naszych wnuków z takim przekazem!

Dodała, że jakiś czas temu do jej biura poselskiego dotarła informacja o tym, że w jednym z przedszkoli na Warmii i Mazurach odbywały się zajęcia, gdzie dzieci były przebierane w stroje, które zwyczajowo noszone są przez osoby odmiennej płci:

Dziecko płakało, nie chciało chodzić do przedszkola. Rodzice nie wiedzieli, że takie zajęcia będą. Właśnie o unikanie takich sytuacji chodzi w tym projekcie

– tłumaczyła parlamentarzystka

Z różnorodnych źródeł napływają informacje o zajęciach dla dzieci prowadzonych przez tzw. drag queens. To osoby, które często uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach i imprezach związanych ze środowiskiem LGBT. Jak się okazuje, swój udział biorą również w zajęciach, które są skierowane do dzieci. Tego rodzaju zachowania mogą prowadzić do seksualizacji dzieci, zaburzać ich myślenie i wprowadzać w tematykę, która jest zbyt skomplikowana.

Akcje zbierania podpisów popacia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe, które realizowane są w ramach projektu „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” prowadzone są w biurach posłów i senatorów oraz przez lokalnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.

Udostepnij

Więcej aktualności

Zobacz także