24 C
Olsztyn
wtorek, 6 czerwca, 2023

Siódma edycja Kongresu Przyszłości: Mariusz Błaszczak został Człowiekiem Roku „Gazety Olsztyńskiej”

Olsztyn był gospodarzem siódmej edycji Kongresu Przyszłości. Wydarzenie to nie ograniczyło swojej agendy jedynie do kwestii związanych z województwem warmińsko-mazurskim. Dotyczyło również sfery problemów krajowych i globalnych.

Gościem dyskusji o bezpieczeństwie był Mariusz Błaszczak, pełniący funkcje wicepremiera i ministra obrony. Jego znaczący wkład w bezpieczeństwo Polski został uhonorowany tytułem Człowieka Roku 2022, przyznanym przez Kapitułę Nagrody „Gazety Olsztyńskiej”. W swoim wystąpieniu Premier Błaszczak podkreślił, że Polska nie powinna ignorować lekcji z przeszłości i z tego powodu musi nieustannie wzmacniać swoją armię. Zaznaczył również rolę NATO, ale przypomniał, że niezależnie od sojuszów międzynarodowych, konieczne jest budowanie własnych sił obronnych.

Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych, przypomniał, że bezpieczeństwo to nie tylko sfera militarna, ale obejmuje również aspekty energetyczne, gospodarcze, żywnościowe i wiele innych.

Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, podał informację, że budowa bariery perymetrycznej na granicy z Obwodem Kaliningradzkim zbliża się ku końcowi i zostanie zakończona w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Prof. Norbert Maliszewski, dyrektor rządowego Centrum Analiz, zwrócił uwagę na kluczową rolę drogi krajowej numer 16 dla bezpieczeństwa, jako trasy umożliwiającej szybki transport wojsk NATO w kierunku krajów bałtyckich.

Wiceminister rozwoju i technologii, Olga Semeniuk-Patkowska podkreśliła, że Warmia i Mazury powinny przekształcić się z regionu sezonowego w rozwijającą się strefę turystyczną, generującą stałe miejsca pracy. Zapowiedziała także otwarcie siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Olsztynie w najbliższych tygodniach, co jest efektem jej wysiłków, a także wsparcia premiera Mateusza Morawieckiego.

Semeniuk-Patkowska zaznaczyła również ważną rolę kobiet w społeczności regionu i zapowiedziała cykl spotkań z mieszkańcami Warmii i Mazur wraz z posłanką PiS Iwoną Arent.

Senator Małgorzata Kopiczko, uczestniczka panelu dedykowanego sprawom seniorów, zaakcentowała wagę polityki senioralnej. Zgodnie z jej słowami, zobligowani jesteśmy do dbałości o osoby starsze. Podkreśliła, że rząd przygotował wiele programów społecznych skierowanych do seniorów, zapewniając im jednocześnie stabilność finansową poprzez waloryzację emerytur oraz dodatkowe świadczenia w formie tzw. trzynastej i czternastej emerytury.

Na panelu kongresu pt. „Inwestowanie w lokalne społeczności — strategia państwa polskiego” Iwona Arent zauważyła, że nadal istnieją miejsca w Polsce pozbawione podstawowej infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa czy kanalizacyjna, a rząd proponuje wsparcie, które pozwala to zmienić.

Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w kontekście bezpieczeństwa państwa, przedstawił zalety nowoczesnych bojowych wozów piechoty „Borsuk”, które mają zostać włączone do 16. Dywizji Zmechanizowanej. Określił je jako „nowatorską konstrukcję, która przeniesie naszych żołnierzy na wyższy poziom użytkowania”.

Senator Bogusława Orzechowska nawiązała do tematu drogi krajowej nr 16, podkreślając jej strategiczne znaczenie dla regionu, umożliwiając efektywny transport, również uzbrojenia, co czyni jej szybkie powstanie kluczowym.

Głównym organizatorem VII Kongresu Przyszłości była „Gazeta Olsztyńska”. Jak zaznaczył Igor Hrywna, zastępca redaktora naczelnego, przygotowanie takiego wydarzenia jest ogromnym wyzwaniem.

Podczas Kongresu Przyszłości podjęto także tematy związane z energetyką, rozwojem medycyny, rolnictwem oraz sytuacją samorządów warmińsko-mazurskich, pokazując szerokość tematyczną tego ważnego wydarzenia.

Źródło: Radio Olsztyn

Udostepnij

Więcej aktualności

Zobacz także