26 C
Olsztyn
wtorek, 28 maja, 2024

266 milionów złotych dla województwa warmińsko-mazurskiego: wsparcie na realizację kluczowych projektów

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, w towarzystwie poseł Iwony Arent i wiceminister rozwoju i technologii Olgi Semeniuk-Patkowskiej, ogłosił znaczące wsparcie finansowe dla regionu. Województwo warmińsko-mazurskie otrzymało z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sumie 266 milionów złotych, które zostaną wykorzystane do wspierania wkładu własnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na okres 2021-2027.

Przekazane fundusze zostaną podzielone na dwie części. Pierwsza, wynosząca 130 612 090 złotych, będzie służyć jako dodatek do funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Druga, stanowiąca 135 966 164 złote, będzie uzupełniać fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wsparcie to ma kluczowe znaczenie dla regionu, ponieważ uczestnicy programu muszą zapewnić co najmniej 15% wkładu własnego. Dodatkowe środki zwiększą możliwości Województwa warmińsko-mazurskiego w realizacji projektów regionalnych.

Dodatkowo, na szczeblu krajowym, dostępna jest suma ponad 1,1 miliarda złotych z budżetu państwa, która ma być przeznaczona na współfinansowanie projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego. Te fundusze mają na celu wsparcie zadań związanych z administracją rządową, które realizowane są przez odpowiednich dysponentów.

Polski rząd podjął strategiczną decyzję o przyznaniu środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w programie regionalnym, aby ułatwić beneficjentom wykorzystanie funduszy oraz zmotywować do realizacji projektów kluczowych dla rozwoju poszczególnych regionów i kraju. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, współpracując z Ministerstwem Finansów, podejmuje różnorodne działania mające na celu wspieranie samorządów i zapewnienie dofinansowania wkładu własnego dla wszystkich beneficjentów funduszy, co przyczynia się do skutecznej realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską.

Po uwzględnieniu przekazanych funduszy z budżetu państwa, województwo warmińsko-mazurskie ma teraz do dyspozycji łączną sumę prawie 8,5 miliarda złotych. Ta imponująca suma wesprze inwestycje w regionie, promując rozwój przedsiębiorczości, rynku pracy, badań naukowych, a także poprawę klimatu, środowiska i dostępności transportowej.

Źródło: UW

Udostepnij

Więcej aktualności

Zobacz także