15 C
Olsztyn
niedziela, 14 lipca, 2024

Uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Kamionku

W piątek, 11 sierpnia 2023 r., mieszkańcy Kamionka zgromadzili się na uroczystym otwarciu odnowionej Stacji Uzdatniania Wody oraz zmodernizowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w osiedlu popegeerowskim. To ważny krok naprzód w kierunku poprawy jakości dostaw wody oraz komfortu życia mieszkańców.

Koszt inwestycji wyniósł 3 600 000,00 zł, a znaczącą jej część — kwotę 1 200 000,00 zł — sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dedykowanego gminom popegeerowskim. To kolejny przykład, jak znaczące wsparcie ze strony rządu przyczynia się do podnoszenia standardu życia w lokalnych społecznościach.

Prace objęły rozbudowę istniejącego budynku stacji, co pozwoliło na zwiększenie jej wydajności i modernizację procesów uzdatniania wody. Dokonano również wymiany kluczowych elementów stacji, co zapewni jeszcze wyższą jakość dostarczanej wody. W ramach projektu wybudowano dwa nowe zbiorniki do magazynowania, zwiększając tym samym rezerwy i stabilność dostaw w sytuacjach awaryjnych. Dodatkowo przeprowadzono gruntowną przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, co pozwoli mieszkańcom na korzystanie z jeszcze bardziej niezawodnych usług.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale przede wszystkim w jakość życia mieszkańców Kamionka. Poprawa jakości wody oraz stabilność jej dostaw to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Dzięki współpracy lokalnych władz z rządem, Kamionek stawia czoło wyzwaniom przyszłości, oferując swoim mieszkańcom coraz lepsze warunki życia.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Iwona Arent, Poseł na Sejm RP Jerzy Małecki, Minister Norbert Maliszewski – Sekretarz Stanu, Szef Rządowego Centrum Analiz, Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki oraz Radny Sejmiku Wojewódzkiego Henryk Żuchowski.

Fot. Urząd Gminy Szczytno

Udostepnij

Więcej aktualności

Zobacz także