15 C
Olsztyn
niedziela, 14 lipca, 2024

Członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości może być każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych, akceptuje cele PiS, formy działania oraz zasady określone w Statucie PiS, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz PiS, spełnia inne wymogi określone okresowo przez Komitet Polityczny.

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie może być osoba, która jest członkiem innej partii lub należy do organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo czynnie wspiera taką partię i organizację, osoba całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona; która popełniła przestępstwo z niskich pobudek, albo przeciwko której został skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; która działa na szkodę PiS.

Członkiem Forum Młodych może być osoba, która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 30 roku życia.

Dołącz do nas!

Przyjdź na spotkanie z członkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. Daj się nam poznać. Pobierz i wypełnij ankietę personalną. Wypełniony dokument złóż w siedzibie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Zarządu Okręgowego lub przekaż podczas zebrania. W razie pytań - skontaktuj się z nami.